Verzekeringen Printervriendelijke versie

De KBVB heeft waarborgen afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij ARENA ter vergoeding van schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) en lichamelijke letsels (LO = Lichamelijke ongevallen).

Hier vindt u het bondsreglement.

Indien gewenst kan FC Averbode-Okselaar u in contact brengen met een erkende verzekeringsmaatschappij.

Wie is verzekerd ?

Elk aangesloten lid van de KBVB en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de federatie en/of aangesloten clubs inrichten, kunnen van deze verzekeringen genieten.Nochtans komen betaalde spelers die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen arbeidsongevallen niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten noch voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid noch voor vergoeding voor overlijden.

Wat is verzekerd ?

1) Synthetische gipsen

Voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. Deze tegemoetkoming is beperkt tot maximaal 3x het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.

2) Implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie

Voor deze kosten (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de verzekeraar tussen voor 90 % van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. De verzekeraar kan van de geblesseerde een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.

3) Hospitalisatiekosten

Voor deze kosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50 % van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.

4) Tandprothesen en tandverzorging

Zie artikel 2117.2.22 van het Bondsreglement.
 
5) Kinesitherapie en fysiotherapie

Het verschil tussen het officiële barema en de tegemoetkoming van het ziekenfonds, mits het voorafgaand akkoord van de verzekeraar, zie artikel 2117.2.21 van het Bondsreglement

6) Vervoer 

De kosten van het vervoer per ziekenwagen na aftrek van de eventuele tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

7) Geneesmiddelen (Categorie D en andere) 

Deze worden niet door de verzekeraar ten laste genomen als ze niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

 
Dekking ?

1) Algemene regel – Tegemoetkoming

De verzekeraar vergoedt het verschil tussen het officiële barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de tussenkomst van het ziekenfonds.

2) Gedeeltelijk Blijvende Invaliditeit

Het reglement voorziet de toekenning van een kapitaal in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit (art. 2120).

3) Bijzonderheden?

De verzekeraar komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken of de gedetailleerde hospitalisatiefactuur, vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds staan vermeld.
Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks geïndexeerde vrijstelling van 9,90 euro afgehouden.

4) Wettelijke toestand

Indien de geblesseerde niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt er geen dossier geopend.

5) Subrogatie

Het is belangrijk om weten dat wanneer de verzekeraar is overgegaan tot de uitkering van een tegemoetkoming aan de rechthebbende hij gesubrogeerd is in zijn rechten tegenover de derde aansprakelijke ten belope van alle door de verzekeraaruitgekeerde vergoedingen, zowel deze met vergoedend als deze met forfaitair karakter.

Meer info?

Bondsreglement: Titel 21

>> Volgende wedstrijd

FCAO A
VK Holsbeek A
22 april 2018
15u00

>> Volgende Lunch

FCAO A - Holsbeek
22 april 2018/12u00
VIP ruimte Vorststraat

>> Kort

Morgen 7/1 worden onderstaande oefenwedstrijden afgewerkt op ons B-terrein aan de Vorststraat in Averbode:

13u: FCAO B - VK Holsbeek

15u: FCAO A - Beloften KFC Diest

Supporters op post!

06/01/2018

Transfernieuws: Jens Jordens keert terug naar FCAO en Yannick Jacobs komt de club versterken voor volgend seizoen. Yannick is 27 jaar en kan zowel centraal achteraan of in het middenveld uit de voeten. Hij speelde in eerste Provinciale bij Hasselt, een paar seizoenen bij MD Halen en is nu aktief bij Crossing Vissenaken.

06/01/2018

In het kader van de bredere bekendmaking van onze club FC Averbode Okselaar, staat er nu ook een bord met opschrift "FCAO BRAVO" in de Sporthal van Scherpenheuvel!

02/09/2017

Versterking op de valreep: JARI TIELENS, middenvelder van 19 jaar van de B-kern van KSK HEIST, 1e amateurklasse

01/09/2017

Donderdag werden nog 2 extra spelers aangeworven (om beperkte kern uit te breiden en kwetsuurlast op te vangen):

Emilio Homawa, 21 jaar komt over van VC Sterrebeek;Imani Fataki, 23 jaar, komt over van Deux Acres.

26/08/2017

De volledige kalender 2017-2018 FCAO A vind je hier!

10/07/2017

De volledige kalender 2017-2018 FCAO B vind je hier!

10/07/2017

Bekijk het volledige oefenprogramma hier!

29/06/2017

ZONDAG 21/5/17  LAATSTE MATCH  VOOR PROMOTIE   VK HOLSBEEK – FC AO A om 15h  Supporters, allen daarheen!

21/05/2017

OPGEPAST: Van 30/3 tem 14/4 zal de spoorwegovergang in Zichem gesloten zijn.  Omleiding via Testelt of Diest!!!

23/03/2017

>> Matchbal

11 maart 2018
VC Bekkevoort A
Café Oan 't Fontainke
25 februari 2018
Wolfsdonk Sp. A
Disztlse dakwerken
10 december 2017
Sp. Rotselaar A
Frituur B&W Averbode
8 oktober 2017
KFC Herent A
Mosselhandel Michiels
24 september 2017
Erps-Kwerps
Drankenhandel Gerto
10 september 2017
SNA Keiberg
Manu Claes & Inne Pauwels
14 mei 2017
Cr. Vissenaken
Wannes Raps - Diest
30 april 2017
Wolfsdonk Sport A
Disztlse dakwerken
2 april 2017
VC Bekkevoort A
Hair fashion Mieke
26 maart 2017
FC Binkom
Adri Grade/Grade bvba
 

Volg FC Averbode Okselaar ook op Twitter

FCAO Nieuws

Inhoud syndiceren
Uitslagen/pronostiek Averbode-Okselaar